FASTIGHETERNA

--- Sidan är under uppbyggnad --- 

Bostadsföreningen finns på Lerbäcksgränd i Hagsätra och förfogar över 168 lägenheter, varav ett knappt tiotal hyresrätter. Du som boende i bostadsrättsföreningen Lerbäcksgränd har tillgång till flera tvättstugor, matförråd, förråd, grillplatser, boulebana och lekplatser. Du har också möjlighet att hyra festlokal och övernattningslägenhet.

Byggår: 1959

(Kort beskrivning av byggnaderna, lamellhus i 3 våningar med suterräng, putsade fasader, tegeltak )

Föreningen består av 5 flerbostadshus fördelat över 8 huskroppar och 23 portar/adresser.

Föreningen äger och förvaltar följande fastigheter:

Låskolven 1

Lerbäcksgränd 3-21 

(udda nummer)

69 LGH

Låsregeln 1

Lerbäcksgränd 4-14

(jämna nummer)

47 LGH

Dörrvredet 2

Lerbäcksgränd 18-30

(jämna nummer)

52 LGH

Fastigheterna är upplåtna med tomträtt.

Lägenhetsfördelning: 

1 RoK - 29st  -  17,3%

2 RoK - 27st  -  16,1%

3 RoK - 94st  -  56,0%

4 RoK - 12st  -    7,1%

5 RoK - 6st    -    3,6%