MÄKLARINFO

-- Denna information erbjuds som service, vi tar inget ansvar för felaktig eller ej uppdaterad information --

Allmänt

Byggår: 1959

Hiss: Finns inte

Internetanslutning: Bredband via Ownit eller Comhem

Avgift: I avgiften ingår uppvärmning, vatten och ett basutbud med TV-kanaler via Tele 2 (tidigare Comhem).

Det finns källarförråd och matkällare som tillhör lägenheterna (undantag kan finnas).

Energiprestanda: Energideklaration är utförd, energipresanda är 147 kWh/m²/år, motsvarar energiklass E.

Byggnadernas uppvärmning är via fjärrvärme. Byggnaderna har självdragsventilation. 

Överlåtelseavgift: Ska enligt stadgarna delas solidariskt mellan köpare och säljare.

Det åligger dig som mäklare att se till att så sker i kontraktet.

Föreningen ser gärna att säljarens nya adress (då den är känd) rapporteras vid överlåtelse.

Pantsättningsavgift tas ut. Föreningen tillåter delat ägande. Föreningen tillåter inte juridiska personer.

Föreningen har SBC som ekonomisk förvaltare. SBC har en mäklartjänst, via den går det bland annat att beställa mäklarbild. Ansökan om medlemskap skickas till föreningen digitalt via SBC.

https://www.sbc.se/kontakt/maklarservice/

Vid överlåtelse ska säljaren om denne har garage eller p-plats säga upp det (3 månaders uppsägningstid) i samband med försäljning (d.v.s innan inskickad medlemsansökan). Säljaren får inte ha skulder till föreningen vid det tillfället. 

Vid överlåtelse ska förutom lägenhetsnyckel/portnyckel även nyckel märkt TVS samt tvättcylindernyckel och postnyckel överlämnas samt Aptus-brickor. 

Allmänt om föreningen

Namn: Brf Lerlåset

Adress: Lerbäcksgränd 2-30, Bandhagen

Bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheterna 2003, dessförinnan förvaltades dessa med hyresrätt.

Om fastigheterna: Föreningen består av 5 flerbostadshus (8 huskroppar, 23 portar) med totalt 168 lägenheter samt 2 lokaler fördelade över tre fastigheter: Låskolven  1, Låsregeln 1 & Dörrvredet 2. Fastigheterna är upplåtna med tomträtt och omförhandlades 2016. Tomträttsavgälden kan läggas om nästa gång 2037. Tomträtten var upplåten från 1957 och tidigaste uppsägning på den var 2017. Nästa uppsägning kan ske 2057 (dvs 40 år senare). Dock kan priset enligt tilläggsavtal omförhandlas vart 20:e år alltså tidigast till 2037. Den omförhandling som skedde senast var som sagt i slutet av 2016.

Lägenhetsfördelning: 

1 RoK - 29st  -  17,3%

2 RoK - 27st  -  16,1%

3 RoK - 94st  -  56,0%

4 RoK - 12st  -  7,1%

5 RoK - 6st    -  3,6%

Fullvärdesförsäkring finns via Brandkontoret

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC

Föreningens tekniska förvaltning sköts av Driftia

Mark- och trädgårdsarbeten sköts av Furulunds Mark & Trädgård

Trappstädning sker av kontrakterad städfirma

I dagsläget (juli. 2021) upplåts 8 lägenheter med hyresrätt, med en total yta på 490 m². Dessa kommer att säljas allt eftersom de friställs. Byggnadernas totalyta enl. taxeringsbesked är 12 345 m², varav 11 336 m² bostäder och 1 009 m² lokaler. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening, d.v.s. ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen.

Gemensamma utrymmen: Det finns tre tvättstugor (port 7, 10 samt 21) i föreningen, inkl. torkrum. Cykelförråd/barnvagnsförråd finns i varje huskropp. Medlemmar har tillgång till att hyra en gästlägenhet för 200kr/natt och en föreningslokal med uteplats (plats i lokalen för ca 50 pers) för 300kr/dag.

Parkering: Ett antal garageplatser samt p-platser med motorvärmare finns i föreningen. Till dessa är det separat kö. I övrigt finns gratis parkering på gatumark mitt på gården, samt i form av kantstensparkering längs med Lerbäcksgränd och Vintrosagatan. P-platser (20st) med motorvärmare kostar 185kr/månad. Garageplatser (55st) kostar ca 6250kr/år beroende på storlek.

Kontakt med styrelsen: brflerlaset@gmail.com

Utförda och planerade ändringar

Avgiftsförändringar: Årsavgifterna höjdes med 1,45% den 1/1 2016. Det finns inga i dagsläget planerade avgiftsändringar.

Utfört underhåll av betydande karaktär: (ytterligare underhållsarbeten hittas i årsredovisningar)

1992 Taket lades om

1995 Rörstambyte

1995 Elstambyte

1996 Renovering av balkongerna

2006 Renovering av gårdsmiljön

2007 Ny tvättstuga byggdes vid port 7 

2007 Omputsning av fasader på garagehus

2014 Stamspolning

2015 Byte av utomhusarmaturer

2016 Trapprenovering invändigt 

2017 Rörelsestyrd energieffektiv belysning (LED) i trapphus 

2019 Passagesystem (Aptus) för entréportar

2019 Stamspolning

2020 OVK-besiktning

Planerat underhåll och arbeten 2021:

Renovering av entréportarna

Komplettering och renovering av lekplatser

Ommålning och komplettering av tvättstugor i port 10 & 21

Reparationer av balkonger

Ommålning och reparationer av fönster i gemensamma utrymmen

Föreningen har en teknisk underhållsplan som sträcker sig 30 år framåt i tiden.

Föreningens ekonomi

Föreningen har en god ekonomi, se årsredovisningar

Några nyckeltal: (2020)

Omsättning 9 062 tkr

Vinst efter fin. poster 1 220 tkr

Soliditet 65%

Årsavgift/m² bostadsrättsyta 739 kr

Lån/m² bostadsrättsyta 4 167 kr