SOPHANTERING och ÅTERVINNING

Hushållssopor

 

Föreningen är ansluten till ett sopsugsystem. Hushållssopor  går därför bra att slänga i sopnedkasten i trapphusen. Tänk  dock på att aldrig slänga saker som kan blockera rören och orsaka stopp. Kartonger hör aldrig hemma i sopsugen (ej heller ihopvikta). Dessa stopp kostar föreningen 25 - 30 000 kr att åtgärda per tillfälle, så var aktsam!

Staden planerar att ta i bruk ett system där man kan använda olikfärgade påsar för att separera komposterbart avfall och övrigt brännbart. Vi hoppas att det systemet finns i bruk år 2020. Fram tills dess har vi ingen möjlighet att separera kompost. Föreningen erbjuder en kompost för trädgårdsavfall, men det är inte tillåtet att använda denna för matavfall då detta kan dra till sig oönskade skadedjur.

 

Övrig sopsortering (plast, metall, tidningar, kartong, glas och batterier) finns vid de allmänna återvinningsstationerna i området. Närmaste finns på vägen mot Hagsätra centrum (Vintrosagatan) eller vid Rågsved. Kom gärna ner till kontoret om du vill ha tips och råd om bra ställen att sortera på.

Klädcontainer finns i Hagsätra centrum.

Grovsopor

Föreningen beställer i samband med städdagarna in en container som ställs upp vid undercentralen (på baksidan av huset från port 30) - denna är det fritt för alla boende att använda. Man får dock ej använda den för att göra sig av med annat avfall än grovsopor, som exempelvis elektronikavfall eller farligt avfall. Se förklaring på vad som är vad.

För övrigt avfall hänvisar vi till återvinningscentralerna. Närmsta återvinningscentral är Vantörs återvinningscentral (Högdalstippen). Det är även nära till Östberga återvinningscentral