ATT BO I BOSTADSRÄTT

Det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Att bo i bostadsrätt innebär att du är delägare i föreningen med en ekonomisk andel och har en nyttjanderätt till en viss bostad, du äger den alltså inte. Du har ansvar för underhåll och reparationer av bostadens inre. Sådant innefattar bland annat ytskikt som golv, väggar, tak och klinker samt köksinredning, spis, frys, fläkt, tvättställ och badkar.

Fasader, stammar och allmänna utrymmen är föreningens ansvar.

En bostadsrättsförening har en demokratisk uppbyggnad. Ägarskapet utövas av styrelsen. Den demokratiska makten utövas genom att medlemmarna tillsätter och avsätter styrelse och andra förtroendevalda.

Bostadsrättsföreningen skall gynna medlemmarnas intressen. Det finns ingen utanför föreningen som skall tillgodoses, t ex genom att få avkastning på insatt kapital.

AKUTA FEL

Handlar ärendet om akuta fel i fastigheten vänder du dig direkt till felanmälan 08-744 44 33. Med akuta fel menas; inget vatten, översvämning, strömlöst i hela lägenheten trots att alla säkringar är hela. Bedömning av behov av akututryckning görs via jouren.

För alla andra felanmälningar vänd dig till Driftia. Kontaktinformation finns på anslagstavlan i din port.

LOKAL & GÄSTLÄGENHET

Föreningen har en samlingslokal, Lerbäcksgränd 13 (ingång från gaveln), som kan hyras av medlemmar. I lokalen får vistas max 50 personer samtidigt enl. räddningsverket.

En gästlägenhet, Lerbäcksgränd 2, med 4 bäddar finns även att hyra för medlemmar. Båda lokalerna bokas antingen när expeditionen är öppen, genom e-post eller genom meddelande på telefonsvararen.

TVÄTTSTUGOR

I föreningen finns tre tvättstugor. En vid gavel i port nr 10, en i källaren i port 21 samt en på baksidan av port 7. Bokningsnycklar samt tvättbricka får du i samband med övertagandet från tidigare innehavare. Kontakta annars styrelsen. Om du förlorar tvättbricka/cylinder får du själv stå för kostnaden att tillverka en ny.

CYKEL & BARNVAGNSRUM

Finns i varje huskropp, dock ej i varje port. Vi påminner om att allmänna utrymmen (trapphus och källargångar) måste hållas fria från föremål eftersom de utgör en brandrisk. Detta är ett krav från räddningsverket.

RENOVERING & OMBYGGNAD

Kontakta alltid styrelsen när det gäller omfattande renovering/ombyggnad av lägenheten. För kök och badrum finns särskilda regler. Enligt bostadsrättslagen finns det tre typer av åtgärder som kräver styrelsens tillstånd:

·       Ingrepp i bärande konstruktioner.

·       Flytta ledningar för vatten, avlopp och el.

·       Annan väsentlig förändring.

·       Renovering av badrum får endast utföras av  fackman med våtrumscertifikat. Certifikatet måste delges styrelsen.

KÄLLARFÖRRÅD

Till varje lägenhet finns två källarförråd. Ett lite större för allmän förvaring och en lite mindre ”matkällare”. 

EGEN-RABATTER

Rabatter på vardera sidan om entrén i resp. port kan medlemmar fritt plantera i samråd med sina grannar i porten. Dessa rabatter lämnar därför trädgårdsmästaren orörda.

EXPEDITIONSTID

Styrelsen har expeditionstid måndagar kl. 19.00 till 19.30 i expeditionen i föreningslokalen Lerbäcksgränd 13 (ingång från gaveln). Under expeditionstiden läser vi även av telefonsvararen och svarar på e-post.

Du kan nå oss på tel. till expeditionen 08-7490150 eller på e-postadress brflerlaset@gmail.com

TRIVSELREGLER

Av hänsyn till grannarna förbinder sig bostadsrättsinnehavare att iaktta nedanstående regler. Du bör:

  • Inte spela musik så du stör dina grannar

  • Inte spika/borra i väggar eller liknande mellan kl. 20.00 och 07.00. Lördag och söndag är vilodag för många av dina grannar så avstå från att spika eller borra före kl. 09.00

  • Inte röka i fastighetens allmänna utrymmen

  • Inte placera blomlådor eller andra föremål på utsidan av balkong

  • Ha god tillsyn till dina djur. Hundar ska vara kopplade i området.

  • Du får inte grilla på balkongen. Föreningen har anordnat grillplatser utomhus.

TV & INTERNET

Föreningen har ett gemensamt avtal med Ownit gällande bredband. Det finns även möjlighet att använda Comhem’s tjänster. Medlem måste på egen hand ta kontakt för abonnemang.

 

Kabel-tv (grundutbud) ingår i avgiften.

PARKERING & GARAGE

Föreningen har ett antal garage och p-platser med motorvärmaruttag för uthyrning. Kötiden för dessa är dock för tillfället ganska lång. Är du intresserad, hör av dig till styrelsen via e-post, telefonsvararen eller genom ett besök på expeditionstid.

SOPHANTERING

Hushållssopor kan slängas i sopnedkasten. Tänk bara på att inte slänga saker som kan blockera nedkastet som exempelvis pizzakartonger och paraplyer.

Lerlåsets bostadsrättsförening är ansluten till sopsugen i Rågsveds samfällighetsförening. Detta innebär att soporna som kastas i sopnedkasten sugs iväg med vacuumsug i ca 50 cm tjocka rör under marken. De sugs iväg till en terminal vid Preem-macken i Rågsved. Där komprimeras de och förs sedan vidare till en förbränningsanläggning i Högdalen.

Behållare för källsortering (plast, metall, tidningar, kartong, glas och batterier) finns vid sopsortering i området, exempelvis på vägen mot Hagsätra centrum eller i Rågsved. Kom gärna ner till kontoret om du vill ha tips och råd om bra ställen att sortera på. Klädcontainer finns i Hagsätra centrum.

 

Närmaste återvinningsanläggning finns i Högdalen, det finns även en i Östberga. Föreningen tar också in en container till varje städdag där medlemmar som exempelvis saknar bil kan göra sig av med grovsopor.

ANDRAHANDUTHYRNING

Kontakta alltid styrelsen för godkännande när det gäller andrahandsuthyrning, Lagen säger att bostadsrättshavare får hyra ut hela sin bostad i andra hand till annan "för självständigt brukande" endast om styrelsen ger sitt samtycke.

 

För uthyrning till inneboende krävs inget tillstånd.

Vill du veta mera kan du kolla:

www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/andrahandsupplatelse

VENTILATION

Ventilationssystemet är av typen självdrag. Ha alltid ventilen helt öppen i badrum. Vid hög luftfuktighet, t.ex. vid flitigt nyttjande av dusch, torkning av tvätt etc. bör badrummet även ventileras med öppet fönster för undvikande av fuktskada. Du får under inga omständigheter på eget bevåg forcera ventilationssystemet.

ÄNDRINGAR OCH NYHETER

Här på föreningens hemsida kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad om vad som händer i föreningen. Till våra medlemsbrev

 

Vi hoppas att du ska trivas i vår förening!

 

/ Styrelsen BRF Lerlåset